شرایط عضویت

ماده9-شرایط عضویت:
1-9-دارا بودن پروانه ساخت ازسازمان دامپزشکی کشور و مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط وکارت عضویت اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران.
2-9-پرداخت ورودیه وحق عضویت تعیین شده توسط مجامع.
تبصره 1:تعیین ضوابط عضویت در سندیکا از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد.
چناچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان،تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد،متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح وتصمیمات مجمع دراین مورد قطعی ولازم الاجراست.
تبصره2:هریک از اعضاء که شرایط عضویت را از دست دهد از عضویت در سندیکا مستعفی شناخته می شود.
ماده10-شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء:
1-10-تغییر فعالیت بنحوی که مغایر با ماده 6این اساسنامه باشد.
2-10-عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 13 این اساسنامه به مدت دو سال .
3-10-عدم رعایت مفاد اساسنامه ومصوبات مجامع.

ارتباط با سندیکا

  • آدرس| تهران خیابان سپهبد قرنی اراک شرقی پلاک 16 طبقه سوم|
  • دفتر: () 88837825 (021)
  • فکس: () 88316653 (021)
  • Email: vpmsyn@gmail.com
  • Website: www.irvpm-syn.ir
1
سلام
چطور می تونم کمکتون کنم؟
Powered by